Menu

Enka Kantinegebouw Ede

in ere hersteld

ENKA was de naam van een Nederlands bedrijf dat kunstvezels vervaardigde. De naam is de afkorting van: Nederlandse Kunstzijdefabriek. De uitspraak van de letters NK leverde de afkorting eNKa op. In 1922 kwam er een fabriek in Ede. In april 2008 is begonnen met de sloop van de ENKA-gebouwen om er plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. Een aantal karakteristieke delen van de oude bebouwing is rijksmonument en zal worden geïntegreerd in de nieuwe wijk. De bouwploeg is maanden bezig geweest met de gevelelementen van schokbeton. Stuk voor stuk zijn de losse delen afgekapt en volgens de bestaande slanke profielen in de juiste structuur en kleur gerepareerd en teruggeplaatst. Ook de stalen kozijnen en kenmerkende balustrades konden niet ter plaatse worden gerestaureerd maar moesten in hun geheel worden gedemonteerd voor restauratie in een smederij. Uiteindelijk is alles weer op de oude plek teruggekomen.