Menu

Gevangenpoort Bergen op Zoom

in ere hersteld

De Gevangenpoort is de enige bewaard gebleven middeleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. Het is zelfs één van de oudste nog bestaande stadspoorten in Nederland.

De poort is gebouwd rond 1350 als onderdeel van een stenen vestingmuur met een gracht eromheen. Door uitbreiding van de vesting in 1484 komt de poort binnen de muren van de stad te liggen. Daardoor verliest ze haar functie als toegangspoort en verdedigingswerk. In 2015 is de Gevangenpoort gerestaureerd en heringericht waardoor de verhalen van de poort en haar bewoners nog beter beleefd kunnen worden. De laatste grote restauratie van de Gevangenpoort dateert alweer uit de 50er jaren van de vorige eeuw. Echter de staat van met name voegwerk, hout- en schilderwerk van was dien aard dat het duidelijk was dat een grootschalige restauratie noodzakelijk was om de achterstand in te lopen en verder verval te voorkomen. MEESTERS IN heeft hierbij de gevels gereinigd middels sponsstralen, ook zijn de scheuren geïnjecteerd.