Menu

GROOT ONDERHOUD AAN VENSTERS GROTE KERK ALKMAAR

Meesters In restaureert in opdracht van Pronk Bouw de vensters van de Grote Kerk in Alkmaar. De kerk onderging in de afgelopen eeuwen meerdere restauraties. De werkzaamheden van Meesters In concentreren zich op de montants.

In de jaren 60 werden in een aantal vensters de ijzeren brugstaven vervangen door brons. Daarbij werd soms kalksteen toegepast voor de montants, waar dit oorspronkelijk zandsteen was. Een montant is een verticale stijl in een (kerk)raam. De kalksteen schilfert aan de droge binnenzijde van de ramen af, waardoor de dragende stijlen zo dun worden dat ingrijpen noodzakelijk is. Omdat het probleem wordt veroorzaakt door de kwaliteit van het toegepaste natuursteenmateriaal zelf, is reparatie van de aangetaste montants niet mogelijk. Deze moeten worden vervangen.

In de montants komen verschillende natuursteensoorten voor: tufsteen, zandsteen en kalksteen. Dit zal grotendeels worden vernieuwd in zandsteen. Zowel aan de binnen- als de buitenkant wordt een steiger gebouwd zodat ook het direct onderhoud (metsel- en voegwerk) aan de binnen- en buitengevel van de kerk kan worden uitgevoerd.

Nadat Glasatelier Lichtraamwerk de glas in lood panelen heeft gedemonteerd zijn door Meesters In de montants gedemonteerd, gerestaureerd, gereproduceerd en herplaatst. Speciaal hierbij is dat tussen de montants geen sprake is van een veel voorkomend voegvlak gevuld met stel en voegmortel, maar dat deze volledig uit lood bestaat. Er is voor  gekozen om dit ook weer op dezelfde wijze aan te brengen.