Menu

Meesters In is Erkend Restauratie Bedrijf

Met de ERM erkenning is Meesters In voor u de betrouwbare en vakkundige partner voor de restauratie en het onderhoud van uw monument.

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. Verschillende restauratiedisciplines van uitvoerende bedrijven hebben dan ook hun kwaliteitsnormen vastgelegd. De ERM beheert deze regelingen. Dit houdt onder meer in dat de ERM toeziet op de onderlinge samenhang en inhoud van de regelingen en de uitvoering ervan door certificerende instellingen. De regelingen waarin de kwaliteitsnormen van de diverse vakdisciplines zijn vastgelegd vindt u onder ”Erkenningsregelingen” op de website Stichting ERM. Op de website vindt u ook informatie over werkwijzen en de restauratieladder.

Certificering

Erkende bedrijven worden periodiek geaudit op hun prestaties en het naleven van de gemaakte afspraken. Dat gebeurt door onafhankelijke en deskundige derden (certificerende instelling). Welke organisatie dat is, verschilt per erkenningsregeling. De erkenningsregeling wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Bij het College kunt u ook terecht met vragen over de inhoud of toepassing van de erkenningsregeling.