Menu

Mercuriusfontein Leeuwarden

in ere hersteld

De Mercuriusfontein werd in 1923 door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) geschonken aan de stad Leeuwarden. De Mercuriusfontein staat symbool voor de bronnen van welvaart van Leeuwarden (en omgeving) en werd ontworpen door de Duitse beeldhouwer Gustav Adolf Bredow. Inmiddels is de fontein verhuisd, na een grondige restauratie, naar de Wirdumerpoortsdwinger voor het Beurs- en waaggebouw. Op 18 juli 2012 is het beeld van Mercurius weer terug op de fontein geplaatst die zijn naam draagt.

De werkzaamheden bestonden uit het demonteren, transporteren, restaureren en opbouwen op de nieuwe locatie.