Menu

Rijksmuseum Amsterdam

in ere hersteld

Bij de restauratie en verbouwing zijn zowel de buitenkant van het gebouw als de binnenkant aangepakt.. Meter voor meter zijn alle gevels nagelopen. Wat vervuild of beschadigd was, is gereinigd, hersteld of in het uiterste geval vervangen. De gevels zijn, volgens een speciaal met Monumentenzorg afgestemd procedé, licht gereinigd. Er waren ook veel beschadigingen ontstaan aan de binnengevels doordat men de binnenhoven had volgebouwd. Er waren dwars door de muren verbindingen gemaakt tussen de binnenhoven en de omringende zalen. Overal zaten gaten van doorboringen. Deze zijn allemaal hersteld. De restauratiemetselaars hebben duizenden gaten dichtgemaakt. Een heel karwei, want de bakstenen zijn in twee kleuren, een roder en een lichter geel, en ook nog in een bepaald patroon verwerkt. Bovendien waren niet alleen buiten, maar ook binnen, vooral bij de gemetselde bogen, veel profielstenen gebruikt. Die waren voor een deel weggehakt. Deze zijn speciaal bij een steenfabriek opnieuw gemaakt in verschillende kleuren en formaten.