Menu

Reinigen is specialistisch werk

Reinigen maakt weer mooi, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Foutief reinigen leidt tot schade. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Het behoud van het monument mag nooit uit het oog worden verloren. Zorgvuldigheid en kennis van materialen, bouwfysica, afwerking, ondergrond, architectonische waarde en esthetica is essentieel.

Een complex samenspel
 

Niet alle vervuiling kan en mag verwijderd worden. Zo moet patina vaak behouden blijven. Patina kan beeldbepalend ziijn voor het monument. Reinigen mag op zich niet het doel zijn. Door onze ervaring kunnen wij inschatten welke manier van reinigen het meest geschikt is voor de betreffende ondergrond. Vaak starten we met een proefvlak. Zo krijgen we inzicht in het reinigingsresultaat en kan oppervlakteschade worden voorkomen. Elk reinigingsproject is een complex samenspel van kennis, ervaring, middelen en uitvoeringsmethodiek.

Reinigen

in ere hersteld

MEESTERS IN werkte mee aan verbouwing van de schouwburg. Het gebouw van architect Dudok is efficiënter ingericht en de monumentale waarde is in ere hersteld.

De laatste restauratie van de Gevangenpoort dateerde uit jaren vijftig. Een nieuwe grootschalige restauratie was noodzakelijk. MEESTERS IN heeft onder andere de gevels gereinigd door middel van sponsstralen.

De gevels van het voormalige handelshuis Concertgebouwplein 20 zijn onder andere gereinigd middels microcleaning.