Menu

Werkbezoek GA-Platform Restauratie met CDA-Kamerlid Geluk brengt plussen en minnen in de sector feilloos in beeld

Meesters In ontvangt CDA-kamerlid mevrouw Geluk-Poortvliet om het belang van de continuïteit in de sector in relatie tot de aanbestedingsprocedures, de gevolgen voor ambacht, de instroom en opleidingen te benadrukken. Met als doel: behoud van monumenten door behoud van ambacht.

Het eerste werkbezoek van het GA-Platform Restauratie zit er op. Met mevrouw Geluk, Tweede Kamerlid van het CDA met cultuur in portefeuille, vertegenwoordigers van vrijwel alle branches uit het GA-Platform en de directeuren van ERM en NCE in de gelederen, werd het belang van een dergelijk werkbezoek ten volle onderstreept. Voor mevrouw Geluk betekende het de eerste kennismaking met bedrijven uit een sector waarin pure ambachtelijkheid en vakmanschap de belangrijkste troeven zijn. Het betekende voor haar niet minder dan een openbaring. 

We waren te gast bij het Aartsbisschoppelijk Paleis, gebouwd in 1868, in Utrecht, waar Hans Wolters, voorzitter van de restauratieschilders een wel zeer exclusief en buitengewoon interessant project onderhanden heeft. Hij treedt op als hoofdaannemer en voert het werk uit met diverse andere specialisten zoals een leidekkers- en een stukadoorsbedrijf. Heel bijzonder was dat we een kijkje konden nemen in een gebouw en in vertrekken, zoals de privékapel van de aartsbisschop, die normaal gesloten blijven. Wolters benadrukte na afloop van de rondleiding het grote belang om goede vakopleidingen vanaf de basis te geven en niet alleen de specialisatie restauratie te doceren. Ook gaf hij aan hoe lastig verduurzamen van monumenten voor uitvoerende partijen in de praktijk is, mede omdat RCE en monumentenambtenaren vaak allesbehalve eenduidig zijn. Wolters en zijn architect waren over het aartsbisdom als opdrachtgever zeer te spreken. De aanbesteding vond plaats op basis van prijs en plan van aanpak, waardoor het werk beter loopt en de kwaliteit van het werk hoger is.

Na het Aartsbisschoppelijk Paleis was het de beurt aan Steenhouwerij Meesters In uit Tienhoven, waar Daniël Spee onze gastheer was. Bijzonder boeiend waren de bewerkingen van een Herculesbeeld en een prachtig met de hand bewerkt grafmonument. Na een rondleiding over het uitgestrekte bedrijfsterrein waarop tal van onderhanden beeldengroepen de aandacht trokken, benadrukte Spee tijdens de discussie met alle betrokkenen een probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien maar toch zeer van invloed is op planning en organisatie, namelijk de wisselende hoeveelheid werk in de restauratiesector die het opleiden en in dienst houden van medewerkers nadelig beïnvloedt. In zijn pleidooi voor meer continuïteit in het restauratiewerk sloot hij aan bij één van de conclusies van het door het EIB, in opdracht van het GA-Platform, recent uitgevoerde onderzoek naar knelpunten in de bedrijfsvoering van de leden van de aangesloten branches.

Ook dit werkbezoek leerde ons weer hoe nijpend het vraagstuk is van de instroom van gekwalificeerde medewerkers. Het al aangestipte probleem van de continuïteit, de beperkte waardering bij jongeren en hun ouders voor ambachtelijk vakmanschap, de te algemene opleidingen zodat jongeren het ambacht niet meer kennen, en niet te vergeten dat door ondernemers zo verfoeide tweede ziektejaar, dat als een molensteen om hun nek ligt en ondernemers vaak doet besluiten geen vaste krachten in dienst te nemen, zijn evenzovele hinderpalen voor een echt gezonde bedrijfsvoering. Hoop om jongeren in de toekomst wel degelijk naar de restauratie-ambachten te lokken is er echter ook. Omdat de restauratiesector, zoals iedere andere sector, te maken krijgt met modernisering en automatisering, bijvoorbeeld in de vorm van 3D technieken en computergestuurde apparaten, is het gemakkelijker het “oude” aan het “nieuwe” te koppelen waardoor de sector voor potentiële instromers een nieuwe dynamiek en aantrekkingskracht krijgt.

Aan het slot van het werkbezoek dankte mevrouw Geluk organisatie en gastheren hartelijk voor hun openhartige en heldere uiteenzettingen en boodschappen. Ze beloofde die boodschappen goed in de oren te knopen en te gebruiken in haar Kamerwerk.