RESTAURATIE DRAKENFONTEIN

De steenhouwers van MEESTERS IN restaureerden de Drakenfontein. De rand van de fontein was niet meer te redden en werd nagemaakt, andere delen werden hersteld op de werf. Ook de bronzen draakjes kregen een opknapbeurt op de werf.

STEENHOUWERS HEBBEN HARD GEWERKT

Er is heel hard gewerkt aan de restauratie van de drakenfontein. Het rijksmonument is in 2020 heel voorzichtig uit elkaar gehaald en vervolgens ruim een jaar gerestaureerd door onze steenhouwers op onze werf.

AFWERKEN ZOALS IN DE MIDDELEEUWEN

De gouden draak zelf werd  tijdelijk naar het voorplein van het Noordbrabants Museum onderkomen gebracht. Zij kreeg alleen een poetsbeurt. De bak van de drakenfontein in Den Bosch, waar normaal het water in staat, is door onze steenhouwers helemaal opnieuw uitgehakt uit Engels natuursteen.
Een ander deel, de rand van de fonteinbak, was in een dusdanig slechte staat dat deze opnieuw is nagemaakt. De nieuwe fonteinrand werd computergestuurd gezaagd en met de hand afgewerkt door onze steenhouwers. “Eigenlijk nog precies zoals dat in de middeleeuwen ging, gewoon met een hamer en een beitel”, vertelt Mattias Boon, projectleider bij MEESTERS IN.¬† Ook de zuil van de fontein werd gerestaureerd. Deze werd eerst in Duitsland behandeld met een speciale hars om het verouderingsproces van de steen te laten stoppen. De vier draakjes werden ook gerestaureerd. Eerst werden ze ontkalkt. Met een zachte koperborstel werd de aanslag verwijderd. Alle scheurtjes en oneffenheden werden weggewerkt. Ook de loden waterleiding die uit de bek van de vissen komt, werd vervangen door een koperen. Tenslotte werden de draken in de was gezet.

Het fontein-monument is in 1903 geplaatst op initiatief van jonkheer Van Drakestein. Hij was van 1856 tot 1884 commissaris van de Koning in Brabant en in die hoedanigheid woonden hij en zijn gezin op de plek waar nu het Noordbrabants Museum staat. Bij zijn dood liet hij 10.000 gulden na aan de gemeente Den Bosch voor een monument ter nagedachtenis aan zijn eerder overleden dochters en zijn vrouw. Dat werd de drakenfontein.