RESTAURATIE BEELDEN LANDGOED DE TEMPEL

Meesters In restaureert in opdracht van Stadsherstel Historisch Rotterdam een aantal beelden van Landgoed De Tempel.

Restauratie tuinbeelden

Samen met het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs behoort De Tempel tot een van de laatst bewaarde buitenplaatsen van Rotterdam. Bijzonder aan De Tempel en Nieuw Rhodenrijs is dat hier verschillende tuinstijlen, zoals de 18e eeuwse geometrische stijl, de 19e eeuw landschapsstijl, en de vroeg 20e eeuwse architectonische tuinstijl, naast elkaar te beleven zijn. Ook een deel van de oorspronkelijke en nationaal waardevolle beeldencollectie is er nog.

De tuinbeelden met diepzinnige thema’s werden altijd zeer weloverwogen gekozen en opgenomen in het tuinplan. Later werden veel buitenplaatsen ontmanteld en werden beelden afzonderlijk van elkaar verkocht. Van de oorspronkelijke samenhang was niet veel meer over. Dat is ook bij De Tempel gebeurd. Gelukkig zijn enkele oorspronkelijke tot de geometrische tuin behorende beelden wel bewaard gebleven. In de 19e eeuw begonnen de toenmalige eigenaren beelden te kopen van andere plekken, waardoor de collectie werd uitgebreid met waardevolle 18e-eeuwse beelden van elders.

Met de beeldencollectie, tuinornamenten en gebouwen telt De Tempel een indrukwekkend aantal Rijksmonumenten. Als onderdeel van het herstel van De Tempel worden de historische beelden in opdracht van Stadsherstel Historisch Rotterdam door MEESTERS IN gerestaureerd en hierna in de tuin teruggeplaatst. Waar mogelijk en voor zover bekend op de oorspronkelijke plek. Voor veel beelden is die oorspronkelijke plek niet bekend. In dat geval is gekozen voor een passende, representatieve plek. De (Bentheimer) zandstenen beelden dateren voor een belangrijk deel uit de 18e eeuw. Ze zijn uniek in kwaliteit, aldus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vanwege het zeer fijne beeldhouwwerk en de gaafheid waardoor sommige details, zelfs na enige eeuwen, nog steeds goed zichtbaar zijn.

Bron: Stadsherstel Rotterdam